El Ezher Üniversitesi


El Ezher Üniversitesi’nin  odak noktası dini eğitimdir, ve bünyesinde Kuran bilimleri ve Peygamber Muhammed’in öğretilerine yer vermenin yanısıra,,bütün modern bilim dallarında eğitim verilmektedir.1961 yılında, El Ezher Üniversitesi yönetmeliği madde 103 çerçevesinde, üniversite bünyesine uygulamalı bilimler için Tıp ve Mühendislik gibi yeni fakülteler eklenmiştir. Bu yeni fakülteler diğer üniversitelerdeki benzerlerinden farklıdır, çünkü empirik bilimleri dini bilimlerle harmanlamaktadırlar. El Ezher Üniversitesinde eğitim gören Mısırlı öğrencilerin yanısıra, pek çok İslam ve Avrupa ülkesinden de öğrenciler bulunmaktadır. Bu yabancı Müslüman öğrenciler de Mısırlı öğrencilerle aynı haklara sahiptir.
 Medrese, ismi Muhammed’in kızı Fatma’dan gelen Mısır’daki Fatimid Hanedanlığı tarafından kurulmuştur.Fatma’ya Ez-Zehra (zeki) ismi verildiğinden, fakülte de bu ismi almıştır.

Syed Farid Alatas’a göre, El Ezher’de dersler ilk olarak MS. 975 yılında başlamıştır. Üniversitede dersler o dönemde İslam Hukuku ve İşleyişi, Arapça Grameri, İslam Felsefesi ve Mantık konularını kapsamaktaydı.
 12. yy’da İsmail Şii Fatimid hanedanlığının devrilmesinden sonra, Selahaddin Eyyubi El Ezher üniversitesini Şafi ve Sünniler için bir öğrenim merkezi haline getirmiştir.Eyyubi döneminde Abd-el-latif İslam Tıbbı üzerine, Yahudi filozof Maimonides de tıp ve astronomi üzerine kurumda dersler vermiştir.
El Ezher üniversitesi 1961 yılında Mısır’ın ikinci başkanı Gamal Abdel Nasser yönetimindeki hükumet tarafından kurulmuştur ve bu tarihte kurum bünyesine ilk kez işletme, ekonomi, fen, eczacılık, tıp, mühendislik ve tarım bazı yeni fakülteler eklenmiştir. İslam Ansiklopedisi kurumu o tarihte 19.yy’ın öğrenim merkezi olan bir medrese olarak tanımlasa da, 19.yy’dan beri bu tanım değişmiş, kurum dini eğitimler veren ve “medreseden üniversiteye geçiş” sürecinde olan bir eğitim yuvası olarak tanımlanmaya başlamıştır. Üniversitede konuşan ilk kadın olan Zaib-un Nissa’nın konuşmasından 6 yıl sonra aynı sene kadınlar için de ayrı bir İslam fakültesi açılmıştır.

FAKÜLTELER
İlahiyat Fakültesi
Şeriat Ve Hukuk Fakültesi
Arab Dil Fakültesi
İslam Ve Arap Araştırmaları Fakültesi
İslam Çağrı Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Dil ve Çeviribilim Fakültesi
Bilimler Fakültesi
İşletme Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Kadınlar İçin İslam Ve Arap Araştırmaları Fakültesi
Kadınlar İçin Edebiyat Fakültesi
Kadınlar İçin Tıp Fakültesi
Kadınlar İçin Diş Hekimliği Fakültesi
Kadınlar İçin Eczacılık Fakültesi
Kadınlar İçin Mühendislik Fakültesi